Начало

За всички тези, за които началото на Новата година е 15 септември!

За тези, които вярват, че образованието има силата да промени света в по-добро и хармонично място за живот. Които имат съзнанието, че образованието върви в същия ритъм с възпитанието и че личният пример е най-добрия учебник…

За тези, които знаят и помнят имената на своите ученици, на родителите им, братчетата, сестричетата, бабите, дядовците, лелите… Които се радват с радостите им или тъгуват с тъгата им… Които понякога знаят малките тайни на учениците си, за които родителите дори и не подозират… Които не се въздържат да прегърнат понякога учениците си, защото това е най-доброто, което могат да направят в този момент… За учители, които са изпращали от този свят ученици като свои деца… За тези, които са дали пример на млади хора да продължат живота си с професията им… За УЧИТЕЛИТЕ, които са осъществили своята мечта и са превърнали своята професия в извор на обич и вдъхновение, в мисия и начин на живот!

За УЧИТЕЛИТЕ!

Вашият коментар