Силата на обръщението: Учител и Учителка или Госпожа и Господин

На прага сме на поредната учебна година. И всяко начало носи със себе си нова надежда. Надежда за по-добра образователна система, за по-добра обстановка като цяло в училище, за по-добри взаимоотношения между ученици, учители и родители, които да доведат до по-добри резултати за всички, както образователни, така и възпитателни.

Големите промени всъщност са низ от малки стъпки, някои от които почти незабележимо, но в дълготраен срок, мощно и значително донасят сериозна промяна в цялостните обществени нагласи.
Една от тях, според моето скромно мнение, е промяната на обръщението към учителите в училище от Господин и Госпожа към красивото и звучно Учител и Учителка. Всъщност думите сами го подсказват – уча, училище, учебен поцес, ученолюбив, учебник, ученик и както е логично да се продължи, учител, учителка…

Какво се крие зад думите Учител и Учителка:

  1. Специалист, който обучава ученици;
  2. Лице, от което някой учи нещо или лице, което има последователи на своята наука, духовно учение, практика, методика и т.н.
    Примери колкото ни се искат!

Когато се обръщаме към някого с Гсподин или Госпожа имаме намерение да се отнесем към непознато лице с някакво обръщение, съобщение, предуреждение и т.н. В официални документи може да изразим молба, заявление, оплакване, възражение, искане и т.н. В съчетание с фамилно име или с название на длъжност или професия – тези обръщения се използват за учтиво назоваване на мъж или жена при конкретно обръщение към него или нея. Но отново имаме предвид непознати личности.
Кое е по-близко до ситуацията в училище? Всеки би могъл да си отговори на този въпрос. Учителите не само са непознати, напротив, те присъстват в живота на децата и семействата им пълноценно и пълнокръвно. Те са част от ежедневието, от процеса на изграждане на една личност. Присъстват в конкретни етапи от живота на децата, имат своята специална роля и е добре да бъдат назовавани по начин, които показва точно такова специално отношение към тях.

Самато обръщение Учител или Учителка е много красиво и съдържа в себе си сила, която е способна да предава както спокойствие и доверие, така и да омекоти напрагнати ситуации и взаимоотношения. Представете си колко пъти в ежедневието си едно дете казва Госпожо или Господине: вероятно десетки пъти, а в по-малките възрастови групи – стотици. Майки на първокласници са ми споделяли, че понякога дацата им се обръщат към тях с Госпожо!? И вместо това детето десетки или стотици пъти да казва Учителко или Учителю

Повторете наколко пъти самите вие едното или другото и ще усетите разликата във вибрациите на обръщенията.

Ясно е, че зад думите Учител и Учителка стои глаголът „уча“. Тоест, с обръщението веднага имаме и съответното действие.

Можем да погледнем и кой глагол стои зад Господин и Гспожа, а той е „господствам“. Има ли нужда да се коментира дали това е подходящо за каквито и да е учебни дейности?!

Разучих, че на законодателно ниво няма официално прието обръщение към нашите български учители и че всяко училище според своя „Етичен кодекс“ може да го определи. Не знам защо преди години се е приело генерално обръщението Госпожо или Господине, но винаги може да се пристъпи към нещо по-добро.

Има училища в България, в които официално и много мъдро е въведено обръщението Учителко и Учителю; има и колеги, които сами са предложили на децата да се обръщат към тях така. Аз самата имах щастието да чувам това обръщение в учебна среда и мога да споделя, че усещането е изключително. Да, аз съм Учител и обичам своята професия, обичам училището, обичам процеса на учене като цяло. Когато в ежедневието ми съм наричана по този начин, моето усещане е за това, че съм си на мястото. Госпожа съм и в магазина, и в градски транспорт, и в банката и къде ли още не…
И нямам против това обръщение като официално прието.

Както и не считам, че само промяната на обръщението е необходима, за да имаме по-блестящи, искрено отдадени на образованието Учители. Но съм сигурна, че би помогнало на много от тях да пожелаят да бъдат такива. Зад всяко наричане стои отговорност, а да бъдеш наречен Учител е изключително отговорно.

С начина на обръщение към учителите с времето ще им бъде предадена повече сила да бъдат такива; ще се промени и тяхното вътрешно състояние и отношението им към процеса.
Както и отношението на обществеността към Учителя.

Малка стъпка, но важна!

С пожелание за спокойна, съзидателна и вдъхновена нова учебна година, скъпи Учители, Ученици и Родители!

Ирена Младенова
септември, 2022 година

Вашият коментар