Необходима информация

  • Първоначална среща-интервю

При проявен интерес към курсовете по испански език е необходимо да отделите около 1 час запървоначална среща-интервю с преподавателя. Това е и първата стъпка към вкючването в курс

  • Продължителност

Продължителността на едно ниво е 5 седмици, по 5 дни в седмицата, от понеделник до петък, по 3 часа и половина, което означава, че е добре да предвидите тази заетост, тъй като Вашето присъствие е от изключително важно значение. До 2 дни невъзможност за посещение не се отразяват на процеса

  • Материали

Текстове и допълнителни материали, необходими по време на курса се осигуряват от студио Un Viaje

  • Отсъствия

Ако по независещи от Вас причини Ви се наложи да прекъснете курса или да отсъствате повече от два пъти, пропуснатото можете да възстановите в следваща група на същото ниво

  • Цени

Цената на сугестопедичен курс в студио Un Viaje e 910 лв (без включен ДДС) + 70 лв сугестопедична книга и учебни материали