видео

Сугестопедия – изкуството да учим приятно, забавно и бързо. Законите на Класическата Сугестопедия на Д-р Лозанов и Д-р Гатева

Лимуд Кешет, Банско, 07.09.2017


Suggestopaedia Spanish Learning with Irena Mladenova

A gift from Yacov Stiassny


What is Suggestopaedia?

Кратък филм на режисьора Деян БараревИрена Младенова на Форум Родителство

Ирена Младенова за опита си със сугестопедията
Форум Родителство, Октомври 2011
gorichka.bg