нива на обучение

Първо ниво

Приятно, лесно и бързо навлизане в основите на испанския език, в музиката на непознат до момента начин на изразяване. Неусетно преодолявене на езиковата бариера, свободни разговори и запознаване с около 2000 думи и граматични единици. Песни, танци, досег с културата на испаноговорещите нации и държави.

Второ ниво

Продължаваме с приятно, лесно и бързо писане, обогатяване на езика и повишаване на езиковата култура. Оригинални текстове на испански език, поезия и проза.

Във второ ниво на обучение могат да се включат вече преминали курсисти от Първо ниво със сертификат от Фондация „Професор Доктор Георги Лозанов и Професор Доктор Евелина Гатева”.

Във второ ниво на обучение могат да се включат и нови курсисти, които имат познания в областта на испанския език, близки до тези на преминалите Първо ниво и желаят да обогатят езика и да повишат нивото си.