други дейности на студио “Un Viaje”

Индивидуални консултации и обучения

 • Индивидуални консултации по испански език
 • По предварително договорени индивидуални условия
 • Персонален сугестопедичен план, според нуждите на ученика

​On-line консултации 

 • Индивидуални консултации по испански език
 • По предварително договорени индивидуални условия

Курсове за деца от 7 до 10 годишна възраст

 • ​Провеждат се 1 или 2 пъти в годината по покана и със съдействието на детски центрове, занимални, училища или организации и се организират съобразно програмата на работа в тях
 • Продължителност на всеки курс е 30 часа, които могат да се проведат в последователни 10 или 15 дни, тоест 2 или 3 седмици без почивните дни
 • Поставят основите на езика чрез четене, пеене, игри и забавления, а дидактичните материалите са съобразени с възрастовите характерискитики на групата
 • Минимална група за стартиране на курс – 8 деца, максимална – 12 деца
 • ​Възможност за подържащи занимания след курса /обикновено посещанията са от 2 до 4 на месец/ – базират се на взетия материал в курса и са центрирани върху обогатяване на езика

​Посещения за поддържане нивото на езика по време на текущ курс

 • Посещенията се договарят предварително 
 • Възможност за посещения след втората седмица на курса

​Удължени курсове

 • Подходящи за хора, които трудно могат да отделят пет седмици за обучение
 • Провеждат се два или три дни в седмицата
 • Продължителност – 100 часа в 9 седмици
 • Спазват приципите на Класическата Сугестопедия

​Забавна испанска граматика в една седмица

 • ​20 учебни часа практическа испанска граматика
 • Заниманията са подходящи за всички, които са изучавали испански език и имат желание да „подредят“ сами за себе си правилната употреба на времената
 • Чрез игри, забавни текстове и песни се обобщават най-употребяваните глаголи и граматични форми