Фондация “Проф. Д-р Георги Лозанов и Проф. д-р Евелина Гатева”

Фондацията е Неправителствена организация, учредена от д-р Георги Лозанов през 2010 година  с мисия запазване и разпространение и развитие на оригиналната сугестопедична система на обучение и комуникация в нейната родина България, както и извън нея.

Целта е сугестопедичното обучение да достигне до всички училища в страната и да се изпълнят препоръките на ЮНЕСКО за приложение на методиката навсякъде по света.

През 1978 година 25 учени и експерти, изпратени от ЮНЕСКО се срещат в София, за да изследват сугестопедичната система. Тяхното заключение е, че тя е по-висш метод на преподаване в сравнение с всички останали по света и дават препоръка да се въведе тази система навсякъде по света и особено в държави с много голям процент неграмотност. 

Днес, когато вече Д-р Лозанов и д-р Гатева не са между нас, още по-голяма е отговорността ни да продължим техните безценни уроци, дарове за нас самите като преподаватели и личности, както и за нашите ученици.

Снимковият материал е любезно предоставен от фондация “Проф. Д-р Георги Лозанов и Проф. Д-р Евелина Гатева”

Фондацията е единствената организация в България, която провежда обучения на преподаватели по сугестопедичната система. Обученията се провеждат от асистентката на Д-р Лозанов и управител на фондацията – Ванина Бодурова.

Повече за Фондация “Проф. Д-р Георги Лозанов и Проф. Д-р Евелина Гатева” можете да научите от официалния ѝ сайт www.suggestology.org

Проф. Д-р Георги Лозанов

Професор Доктор Георги Лозанов (22.07.1926 – 06.05.2012)  е световно известен учен, психиатър и психотерапевт, физиолог на мозъка, създател на науката Сугестология и нейното приложение в процеса на обучение – Сугестопедичния метод. Той е разработен на основата на експерименти и практически приложения, и е одобрен от ЮНЕСКО като „като най-добра методика на обучение”:

Сугестопедичния метод е приложим към всеки един предмет на изучаване, но е най-познат и най-разпостранен в света в сферата на чуждоезиковото обучение поради това че изключително бързо и ефикасно се навлиза в основите на новия език и в рамките на 100 учебни часа, неусетно, в приятна атмосфера, с много смях и забавление се започва непринудено разговаряне на изучавания език.

Представяне на Д-р Лозанов в Уикипедия

Проф. Д-р Евелина Гатева

Проф. Д-р Евелина Гатева (1939 – 14.09.1997) лингвист, музикален педагог и оперна певица. Създателка на Сугестопедично изкуство, съмишленик и съавтор на Проф. Д-р Георги Лозанов. Чрез найните разработки в сугестопедичното обучението навлиза красивото, чистото, естетичното. Тя създава облика на съременния Сугестопедагог.

Дело на Д-р Гатева са учебници по италиански, испански и английски език, на дидактичните песни в обучението по немски, италиански, английски и испански език. Тя е композитор на оперите за обучение по математика в началните класове, започнали обучението си по сугестопедичния метод в България и Австрия: „Най-хубавия плод”, „Земята на децата”, „Денят”, „Свят Приказен”, „Децата на Венера”.

Всеотдаен учител и изследовател, посветил целия си живот за развитието на сугестопедичния глобализиран художествен процес. Автор е на множество статии и на книгите:

  • Сугестопедично Практическо Ръководство за Преподаватели по Чужди Езици, София 1981, издадена и на английски и италиански (в съавторство с д-р Георги Лозанов)
  • Creating Wholeness through Art, Global Artistic Creation of the Educational Training Process, 1991, London.

По нейните стъпки вървят много обучени от Д-р Лозанов и в последните години от Асистентката му Ванина Бодурова, учители в различни степени на училищното и чуждоезиково образование.