Joan_Garriga

Къде са монетите?

Ключове за постигане на връзката между деца и родители

Кой е най-важният дар, който сме получили от нашите Кой е най-важният дар, който сме получили от нашите родители? Приемаме ли го или го отхвърляме? Важно ли е да го приемем, дори тогава, когато не ни харесва? Какво означава да приемем този дар? – Погледни над нещата от друг ъгъл с Хоан Гарига Бакарди и произведението „Къде са монетите?”.

Книгата предлага нови перспективи за душата, както на тези, които страдат, мислейки за своите родителите, така и на тези, които го правят с благодарност. Говори гласът на помирението. Разкрива се силата на любовта и пътят за интегриране и преодоляване на раните, които възпрепятстват пълнотата на собствения ни живот.

„Къде са монетите“ ни насърчава да „приемем монетите” от нашите родители като един процес на дълбоко помирение с живота и нас самите.